PRIMAR AL SATULUI HOREŞTI

Nume, prenume: Cigoreanu Petru

Data, luna, anul naşterii: 30 iunie 1971

Adresa: s.Horeşti, r.Ialoveni, str………….

E-mail: …………@yahoo.com

Locul de muncă: Primar al satului Horeşti, raionul Ialoveni

Starea civilă: Căsătorit, 1 copil.